Utställningar under 2024

Beträffande anmälan, se under respektive utställning.

OBS, för utlandsägda hundar gäller att anmälan skall åtföljas av kopia på stamtavlan
Se klassindelning längst ned på sidan

Medlemskap.
För att delta på utställningar inom SBaK arrangerade av La skall samtliga ägare till hunden vara medlemmar i SBaK. Vid tävlingar arrangerade av centralstyrelsen gäller medlemskap i SBaKs rasklubbar och eller i SBaK för deltagande.

För utlandsägda hundar gäller medlemskap i godkänd FCI-klubb i hemlandet

Vaccinationer

Utställare ansvarar för att deltagande hund erhållit föreskrivna vaccinationer. Vid utställning och ordinarie prov ska deltagande hund vara vaccinerad mot valpsjuka enligt nedan:

– Hund under 1 års ålder; minst en gång vid en ålder av tio veckor eller äldre,

– Hund över ett års ålder minst en gång vid en ålder av ett år eller äldre. Dock ej för mer än fyra år sedan.

Förstagångsvaccination får inte ha gjorts senare än 14 dagar före tävlingsdagen.

Omvaccinering får utföras intill dagen före tävlingsdagen. SKK rekommenderar att deltagande hundar vid officiella prov och tävlingar bör vara vaccinerade mot parvovirus.

ID-märkning
Hund ska vara ID-märkt med tatuering eller microchip för att få delta på officiell utställning, prov eller tävling. Hundens tatuerade ID-märkning skall vara synlig och om hunden enbart är microchipad sker avläsning genom stickprov enligt lokalavdelningens (la) bestämmande, varvid avläsare ordnas genom la försorg.

Utställning

Hundens ålder räknas på utställnings-dagen.

Man kan bara anmäla hunden i EN klass.

Jaktklass är öppen för hund som fyllt 15 månader och erhållit lägst 3:e pris på drevprov.

Juniorklass är mellan 9 och 18 månader unghundsklass mellan 15 och 24 månader.

Här kan man således välja klass mellan 15 och 18 mån beroende på hundens utveckling.

Dock krävs att hunden är utställd lägst i unghundsklass för möjlighet till jaktchampionat.

Championklass är obligatorisk för SUCH om inte hunden i stället anmälts i Veteranklass.

Veteranklass är öppen för hund som fyllt 8 år.

Utställare får ej bära namn, kennelnamn, eller hundens namn på kläder, tält , stolar eller dylikt som är synliga från ringen.

Övrigt

För att delta vid utställning, prov och tävling ska hunden vara frisk och vid god kondition.

Den får ej ha fått mediciner eller andra medel i prestationspåverkande syfte. SKKs dopingreglemente gäller. Hunden måste vara anmäld enligt arrangerande lokalklubbs bestämmelser. I de fall ovanstående  krav ej uppfylls kommer erhållna resultat att annulleras.