Välkommen till Basset Mellan

Bästa drevprov under säsongen!

Idag fick äntligen Hans Thyr (drevprovskommissarie) lämna över det välförtjänta priset till Ole Johnny Martinsen och Nonskaret’s Cita för bästa...
Read More
Bästa drevprov under säsongen!

SM uttagningen viltspår

Under söndagen arrangerade Basset mellan sin ordinarie uttagning till viltspår SM. Fjorton tävlande ekipage gick sina spår i delvis hällregn....
Read More
SM uttagningen viltspår

Uttagning till viltspår SM

Uttagning till viltspår SM sker söndagen den 9 juni. Anmälan sker senast 26 Maj. Då det kan vara svårt att...
Read More
Uttagning till viltspår SM

Nyhet – internetanmälan till utställningarna!

Nu kan vi äntligen meddela att anmälningarna till våra utställningar sker via SKK internetanmälan. Borta är den gamla excel -filen...
Read More
Nyhet – internetanmälan till utställningarna!

Kort film från drevprovsdag i skogen (ljud på!)

Gå drevprov – det ger insikt, inspiration och kunskap!

Att gå ett drevprov är en trevlig dag i skogen tillsammans med andra som uppskattar våra hundraser. Vare sig du startar för första gången eller närmar dig ett jaktchampionat för din hund är det alltid något nytt att lära sig och uppleva.

Starter under oktober månad är också uttagning till Basset SM under innevarande år. Drevprov är ett avelsverktyg som används systematiskt för att utvärdera föräldradjurens förmåga att nedärva önskvärda egenskaper. Önskvärda egenskaper hos en drivande hund kan exempelvis vara ett hörbart välklingande skall, ett spårnoga drevsätt och en sund mentalitet.

Uppfödare och avelsråd använder resultaten från drevprov för att ta reda på vilka föräldradjur och kombinationer av föräldradjur som tillsammans bidrar till att hunden blir en mer komplett jakt- och familjehund. Utan drevprov och noggrant avelsarbete så hade inte drivande hundar varit de robusta, friska och mentalt starka jakthundar, som vi jagar med och gläds över idag.

Du hittar mera information och länkar till anmälan under Drevprov.

VILTSPÅR

Att gå viltspår med din hund är en utmärkt träning fär kropp och knopp, hunden tycker det är kul och det stärker dessutom bandet mellan förare och hund! Det är möjligt att gå viltspår hela året, så länge det är snöfritt.


Vi tävlar också i viltspår, en lokal uttagning som utser två representanter till SM. Mera information om viltspår och hur du anmäler dig finns under Viltspår.

UTSTÄLLNING

Traditionsenligt arrangerar Lokalavdelningen Mellan två utställningar per år:

  • Karlstad (Skutberget), oftast tredje lördagen i maj.
  • Ransäter, sista lördagen i juli

Utställningar är ett viktigt verktyg i avelsarbetet för våra Bassetraser. Det ger oss möjlighet att bevara en stark och fin ras. Det är också en trevlig dag där du träffar många andra hundar och hundägare!

Välkommen att få din hund bedömd!
Läs mer och hitta anmälningsblankett under Utställning

GDPR – Dataskyddsförordningen

OBS! Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen.

Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen:

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningar länsklubbar, specialklubbar, ungdomsklubb och genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar, i fortsättningen benämnda medlemsorganisationer.

Svenska Bassetklubben (SBaK) ingår som specialklubb i SKK och ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med de i SBaK ingående raserna och uppgifterna.

SBaKs verksamhet omfattar de raser för vilka delegering från SKKs Centralstyrelse erhållits i samråd med SBaK.

Villkor för medlemskap, registrering (till exempel hälsoresultat, valpkull, ägare), förtroendeuppdrag och deltagande på aktiviteter (tävlingar, utställningar, prov, MH, BPH med flera) i Svenska Kennelklubben, SKK.

Som medlem, uppfödare, deltagare, ägarregistrerad (hund/katt), förtroendevald med mera i SKK och SKKs medlemsorganisationer såsom Basset Mellan en lokalavdelning till Svenska Bassetklubben som i sin tur är en medlemsorganisation inom SKK och vid deltagande på SKKs aktiviteter (utbildningar, kurser, utställningar och tävlingar med mera) godkänner du att SKK sparar och lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att SKK ska kunna verka i enlighet med SKKs syfte och mål, vilka framgår av SKKs stadgar.

Vid anmälan till olika aktiviteter, vid registrering av valpkull, hälsoresultat med mera kommer du behöva styrka att du har läst och tagit del av SKKs information kring lagring av personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen behöver SKK informera dig som medlem /deltagare /ägare /förtroendevald etc om att vi lagrar dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR efter det engelska namnet General Data Protection Regulation) börjar gälla den 25 maj 2018.

Vi vill göra er uppmärksamma på att genom att ha anmält sig till någon Basset Mellans aktiviteter har man också godkänt hantering av sina personuppgifter enligt ovan samt och på Basset Mellans hemsida

En kopia av den gamla hemsidan finns sparad. Denna hittas här.

För att förhindra att användare av misstag hamnar på sidan, så är den lösenordsskyddad.

Användarnamn: basset
Lösenord: mellan